Laden Beurzen

CIOSH is sinds meer dan 50 jaar dé beurs voor de veiligheid en gezondheid op het werk in China. De beurs vervult een voortrekkersrol in de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling van beschermingsmiddelen. Door een wijziging in de wet is er in China een groter bewustzijn voor veiligheid op het werk, en daarmee een toename van de investeringen in PBM.

Productgroepen
veiligheid op het werk, zekerheid op het werk, gezondheid op de werkvloer, gespecialiseerde apparatuur voor rampenmanagement / rampenbestrijding, veiligheidsproductietechnologie, PBM

Bezoekersdoelgroepen
veiligheidsingenieurs, experts en ambtenaren, beslissers en inkopers vanuit de industrie en commercie, brandweer, persoonlijke en eigendomsbeveiligingsservices, milieuambtenaren, gevaarlijke goederen- en stoffenspecialisten, planners en aannemers, arbo-artsen, reis- en milieugeneeskunde, technische testbureaus en handelsregelgevingsautoriteiten, reddingswerkdiensten, ministeries, instituten en organisaties, kamers van koophandel, handelsorganisaties en verzekeringsorganisaties, wetenschappers en onderzoekers, pers en media

Bijzonderheden
Deze beurs is onderdeel van het ‘A+A event portfolio’,  een samenwerkingsverband van 6 beurzen met een wereldwijd netwerk waarin expertise op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en de specifieke regelgeving op regionale markten centraal staan.

Beursfrequentie
halfjaarlijks

Volgende editie
maart 2021

Share This Post, Choose Your Platform!

Go to Top